Natuurbescherming met Natuurklets

Iedere keer dat de printable Natuurklets wordt gedownload, draagt Gezinnig bij aan de wereldwijde natuurbescherming door een vierkante meter veilig te stellen via EarthToday.

EarthToday is een grootschalig initiatief om de aarde meter voor meter te beschermen. Dit internationale platform wil het bewustzijn over natuurbehoud vergroten. Om het klimaat- en ecologieprobleem op te lossen, moeten we volgens EarthToday de komende decennia minstens vijftig procent van het oppervlak van de aarde beschermen. Op EarthToday.com kun je vierkante meters natuur adopteren. Je ontvangt een uniek digitaal bewijs van bescherming en je kunt jouw vierkante meter(s) virtueel bezoeken, waar je alles leest over wat er gebeurt rondom dit stuk natuur. De vierkante meters worden beschermd door de Union of Nature Foundation, een nieuw internationaal samenwerkingsverband van bestaande natuurbeschermingsorganisaties.

Gezinnig gaat voor elke download van Natuurklets een vierkante meter beschermen. Zo dragen wij een steentje bij aan dit mooie en broodnodige initiatief. De printable Natuurklets bestaat uit drie werkbladen met een logboek-deel en leuke vragen en opdrachten voor een bezoekje aan het strand, een bos of ander natuurgebied.

Natuurklets1