Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Op al onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten van Gezinnig, waarvan door Gezinnig derden worden betrokken.
1.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Staat er geen prijs bij een artikel dan kun is het een informatief item of staan er verwijzingen naar andere informatieve bronnen.

3.Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de producten brengt Gezinnig verzend- en handlingskosten in rekening. Alle orders worden verzonden als pakketpost en het tarief voor verzending naar een adres in Nederland bedraagt € 3,95 inclusief btw. De tarieven voor bestellingen met een adres in andere landen staan vermeld in de bestelinformatie op onze website.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling en betaling ontvang je een factuur per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. Bij Gezinnig kun je betalen met iDeal, PayPal, Creditcard  Mastercard/Maestro/Visa, Bancontact/Mr. Cash of een handmatige overboeking (vooraf betalen).

5. Levering
5.1 Na betaling wordt iedere bestelling tot 21.00 uur dezelfde werkdag ter bezorging aangeboden bij PostNL. PostNL bezorgt in de regel de volgende dag.
5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij PostNL niet direct mogelijk zijn, dan wordt per e-mail contact met je opgenomen. 
5.3 Gezinnig levert aan een selectie van adressen in het buitenland. 
5.4 Van de meeste producten is voldoende voorraad om direct te kunnen leveren. Als wij je bestelling in behandeling nemen en er blijkt toch iets niet voorradig te zijn, dan zullen we je per e-mail laten weten wanneer het betreffende artikel weer leverbaar is. Wil je daar niet op wachten dan wordt betreffend deel van de betaling teruggestort.
5.5 Gezinnig is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.
5.6 Bestellingen via de pakketservice van PostNL worden 2 keer aangeboden. Daarna laat PostNL een afhaalbericht achter, en kun je de bestelling (gedurende drie weken) bij het dichtstbijzijnde postkantoor ophalen.

6. Retourneren
6.1 Je hebt recht op een zichttermijn van 14 dagen. Dat houdt in dat je een product binnen 14 dagen na aflevering kunt retourneren.
6.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Ze dienen tevens vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Gezinnig, via klantenservice@gezinnig.nl. Na ontvangst van een retournummer, kun je het product o.v.v. het retournummer terugsturen.
6.3 De verzendkosten voor retourneringen zijn voor rekening van de klant.
6.4 Na ontvangst van de retourzending zal Gezinnig het betreffende bedrag binnen 14 dagen terugstorten op je bankrekening.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per e-mail (via klantenservice @gezinnig.nl) aan ons voorleggen.
7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gezinnig kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Gezinnig is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7.3 Gezinnig is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Gezinnig zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
7.4 Gezinnig kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
7.5 Indien Gezinnig aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gezinnig beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
7.6 Gezinnig is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan jou, aan zaken van jou, aan gezinsleden, aan zaken van gezinsleden, aan derden of zaken van derden. 
7.7 Gezinnig is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

8. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gezinnig in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Gezinnig gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (dd 25 mei 2018) heeft Gezinnig haar privacy-statement uitgebreid en op een aparte pagina geplaatst. Je kunt hier ons privacy-statement lezen.

10. Vragen
Gezinnig streeft naar tevreden klanten. Vragen of klachten over de diensten en/of producten van Gezinnig zijn altijd welkom en ontvangt Gezinnig graag per e-mail: klantenservice@gezinnig.nl.

11. Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gezinnig partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Gezinnig en de klant zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

12. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Gezinnig.