Privacy statement

Privacy statement (update 25 mei 2018)

Het privacy statement van Gezinnig maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden.

Gezinnig is de eenmanszaak van Rianne van Essen. Kantooradres: Pieter Holmstraat 22, 1086ZC Amsterdam. Telefonisch bereikbaar via 020-7373124 en per e-mail bereikbaar via info@gezinnig.nl. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63842203.

Welke persoonlijke gegevens gebruikt Gezinnig en waarom?
Gezinnig gebruikt diverse persoonlijke gegevens van (toekomstige) klanten om haar bedrijfsmissie uit te voeren. Hieronder wordt nadere uitleg gegeven over welke gegevens worden gebruikt, met welk doel en op welke rechtsgrond gegevens worden verwerkt. 

a) Sitebezoekers
Gezinnig gebruikt gegevens van sitebezoekers ten behoeve van statistische analyses, het optimaliseren van onze website en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van onze (potentiële) klanten. Hiervoor maakt Gezinnig gebruik van cookies en google analytics. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de sitebezoeker worden opgeslagen op diens computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens een bezoek aan gezinnig.nl geen cookies ontvangt. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser. Google analytics is de tool die Gezinnig gebruikt om klikgedrag en bezoekgegevens bij te houden. We proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.
Gegevens: klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product
Doel: marketing (wie zijn onze klanten, waar komen ze vandaan, waar zijn ze in geïnteresseerd, hoe kunnen we ze helpen om soepeler door het gezinsleven te gaan, ed.)
Grondslag: gerechtvaardigd belang

b) Klanten
Gezinnig gebruikt gegevens van klanten ten behoeve van financiële administratie, beheer en bezorging van bestellingen, facturatie en diverse vormen van communicatie zoals het versturen van post of een telefoongesprek om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
We bieden klanten de mogelijkheid een account aan te maken. Dat is handig, want dan hoef je bij een volgende bestelling niet opnieuw je adresgegevens in te vullen, je kan je bestelhistorie inzien en je kan iets op je verlanglijst plaatsen. Het is voor B2C klanten ook mogelijk om zonder account een bestelling te doen.
Gegevens klanten zonder account: naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres
Gegevens klanten consumentensite (B2C): naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, bestelgeschiedenis
Gegevens klanten retailsite (B2B): naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, BTW nummer, soort winkel. Optioneel: mobiel nummer en KvK nummer.
Doel: uitvoering bedrijfsmissie (levering van producten)
Grondslag: uitvoeren overeenkomst + wettelijke verplichting (betreft gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte)

c) Nieuwsbriefabonnees
Gezinnig gebruikt gegevens van (potentiële) klanten ten behoeve van het versturen van digitale nieuwsbrieven (maximaal 2 keer per maand). E-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan ons bestand. Bijvoorbeeld door het noteren van een e-mailadres tijdens een ontmoeting op een beurs/evenement of door het aanklikken van de button ‘inschrijven nieuwsbrief’ op onze site.
Uitschrijven voor onze nieuwsbrief kan op verschillende manieren: iedere nieuwsbrief bevat een link naar afmelden, indien je een account hebt kun je daar aangeven dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen en je kunt een verzoek indienen door ons te mailen op info@gezinnig.nl.
Ons e-mailadressenbestand wordt veilig gehost door Mailplus. Indien je e-mails van ons ontvangt, worden diverse interacties geregistreerd (zoals: is de mail geopend en je klikgedrag) met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor jou relevant is. Het abonneebestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Gegevens: e-mailadres, naam, adres, eerste en laatste aankoopdatum. Optioneel: telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, geboortejaar kind(eren)
Doel: geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van onze producten en aanverwante zaken
Grondslag: toestemming

Derden
We delen persoonsgegevens met samenwerkende partijen indien dit noodzakelijk is voor omschreven doelen. Om de veiligheid van gegevens te beschermen heeft Gezinnig met alle relevante partners (zoals website host Redkiwi, fulfilmentbedrijf FSA en affiliate host Awin) een verwerkersovereenkomst afgesloten of op een andere manier zekerheid verkregen omtrent bescherming van gegevens door samenwerkende partij(en).

Bewaringstermijn
De bewaartermijn van persoonsgegevens hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage en wijziging
Je kunt je eigen persoonsgegevens bekijken en wijzigen in je account. Ook kun je  Gezinnig verzoeken persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door te mailen naar info@gezinnig.nl.

Recht van bezwaar
Voor informatie over bezwaar maken of het indienen van een klacht verwijzen we je naar de bevoegde toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.