Interview Buro Onderscheiden

Eind augustus verschijnt Scheidingklets, een invulboek voor kinderen van gescheiden ouders. Voor dit nieuwe kletsboek hebben wij nauw samengewerkt met Astrid de Regt, Olga Boef en Yvette Meulenbeek, de oprichters van Buro Onderscheiden. De manier waarop dit bureau de ouder-kind relatie centraal stelt past helemaal bij de manier waarop wij kletsboeken maken. 

In april 2019 zaten we voor het eerst om tafel. Buro Onderscheiden had ons benaderd met het verzoek na te denken over een kletsboek speciaal voor kinderen die met een scheiding te maken krijgen. Onze ideeënlijst voor nieuwe kletsboeken is lang. Het is altijd lastig kiezen, maar dit is natuurlijk wel een onderwerp waar heel veel kinderen mee te maken krijgen. De vraag van Buro Onderscheiden was precies het zetje om er serieuzer naar te kijken en ermee aan de slag te gaan. We stellen het bureau graag aan je voor.

Waarom wilden jullie graag dat Scheidingklets er zou komen?

Tijdens coachingsgesprekken horen we heel vaak ‘Mag ik dat dan wel vragen aan mijn kind?’. Ouders in een scheidingssituatie zijn soms te terughoudend om in gesprek te gaan met hun kind, uit angst om het kind te belasten. Andersom speelt dit probleem ook: kinderen durven niet alles te zeggen omdat ouders vaak kwetsbaar, boos of verdrietig zijn. Ouders kunnen hulp gebruiken om vragen te stellen. Kinderen moeten uitgenodigd worden om te praten.

We weten van veel ouders dat Slaapklets een werkbare tool is om in gesprek te raken met je kind, dus een soortgelijk boek met specifieke vragen en onderwerpen over de scheiding leek ons een goed idee. We zijn erg tevreden met het eindresultaat: dit boek gaat helpen om verbinding te maken tussen kinderen en ouders op een luchtige manier. Lastige of pijnlijke onderwerpen kunnen worden aangeraakt, waarbij er ook nog ruimte is voor humor. Het biedt kinderen en ouders de mogelijkheid om zelf dieper over het onderwerp door te praten, misschien op een ander moment.

Wat doet Buro Onderscheiden precies?

Buro Onderscheiden is er in de eerste plaats voor kinderen en hun ouders die specifieke hulpvragen hebben in de context van een scheiding. Wij bieden coaching aan kinderen, jongeren en ouders, waarbij de focus ligt op het brengen van rust voor kinderen en ouders in de context van de scheiding. In de coachingsgesprekken richten wij ons op de relatie tussen het kind en de ouders, in plaats van op de ex-partner relatie. De scheiding kan actueel zijn, of korter of langer geleden. Wij helpen bij (ogenschijnlijk) eenvoudige vragen, maar bieden ook hulp in complexe situaties. Ook het sociale en professionele netwerk dat betrokken is bij een gezin in een scheidingssituatie kan een beroep op ons doen voor advies of consult. Denk bijvoorbeeld aan een familielid, leerkracht, huisarts of advocaat. Ook bekijken wij met ouders en kinderen hoe hun netwerk kan ondersteunen in de ingewikkelde situatie waarin zij zitten. Wij helpen ouders om het ouderschap na de scheiding opnieuw vorm te geven en we zijn gespecialiseerd in het vormgeven van solo-parallel ouderschap. 

Bij solo-parallel ouderschap is er geen, of een absoluut minimum aan communicatie tussen ouders. Hiervoor wordt gekozen als de ervaring leert dat ouders door wel met elkaar te communiceren steeds in onbegrip, ruis en/of strijd komen. Of, wanneer blijkt dat één van de ouders bewust kiest voor geen, of een absoluut minimum aan communicatie met de andere ouder omdat de ervaring heeft geleerd dat wél communiceren, leidt tot (extreme) spanning. Het vinden van rust en ruimte tussen ouders is daarmee van hogere waarde dan het vinden van afstemming tussen ouders. Daar waar afstemming, het zoeken naar begrip of het halen van gelijk steeds leidt tot onrust, zorgt het creëren van rust voor ruimte en verbinding met het kind. Op het moment dat er bij de ouders meer rust ontstaat, kunnen zij zich meer en beter richten op hun ouderschap. Het effect hiervan zal zijn dat het kind hierdoor ook (meer) rust ervaart, waardoor het zich zo maximaal mogelijk kan richten op de ontwikkelingstaken die horen bij de leeftijdsfasen.

Welke vragen krijgen jullie zoal?

De meest gestelde vragen zijn gericht op het maken van concrete afspraken tussen ouders over hun kind(eren), het vinden van een werkbare vorm voor afstemming, het vormgeven van het eigen ouderschap met eigen regels, het organiseren van herstelcontact tussen een kind en zijn/ haar ouder en het ondersteunen bij het scheiden van de ex-partnerrol en de ouderrol. Ook krijgen wij vragen om te werken met kinderen en/of jongeren, bijvoorbeeld om te leren hun eigen wensen en behoeftes kenbaar te maken aan hun ouders.

Wat is vernieuwend aan jullie aanpak?

Wij zien te vaak dat alleen de ouders begeleiding krijgen. Of dat alleen het kind ondersteuning krijgt bij het verwerken en accepteren van de nieuwe situatie. Onze aanpak is er altijd op gericht om de onderlinge verbinding tussen het kind en de ouder(s) sterker te maken. Omdat onze focus ligt op het de invulling van ouderschap na scheiding en minder op de ex-partner relatie, kunnen alle gezinsleden beter omgaan met de (complexe) scheidingssituatie. Investeren in de verbinding tussen ouder en kind maakt de belasting voor het kind minder groot. Deze focus bij begeleiding van complexe scheidingssituaties is nieuw. Bij veel andere werkwijzen ligt het accent (vaak) op het verbeteren van de communicatie tussen ex-partners. Iedereen die met ouders te maken heeft in een scheidingsimpasse weet dat het lang niet altijd mogelijk is om beide ouders weer aan één tafel te krijgen. En toch is dit vaak een voorwaarde om de begeleiding te starten, maar niet bij ons.

Jullie zijn gevestigd in Den Bosch. Bedienen jullie alleen regionaal klanten?

Nee, we krijgen vragen uit het hele land, maar het meest werken we in de provincie Noord-Brabant.

Hebben jullie tot slot nog een tip voor gescheiden ouders?

In het boek Scheidingklets staan ook heel veel tips voor ouders waar wij inhoudelijk aan meegewerkt hebben. Maar als we er één moeten kiezen dan is het onze lijfspreuk: Je hoeft geen goede ex te zijn, als je maar een goede ouder bent. En het meest relativerende advies van ons is: Hang niet alles wat niet lekker loopt op aan de scheiding; veel hoort ook gewoon bij het leven.

En een tip voor kinderen van gescheiden ouders?

Probeer een manier te vinden om aan je ouders te vertellen wat fijn is, wat niet, wat je wil behouden of juist zou willen veranderen. Als dat niet lukt, probeer dan een andere volwassene te vinden waarmee je kun praten als je je rot voelt, piekert, zorgen of problemen hebt. Een leerkracht, een familielid of de vader of moeder van een vriendje/vriendinnetje wil jouw verhaal vast horen en met je meedenken. Het is ook fijn om met een leeftijdsgenoot, die ook gescheiden ouders heeft, te praten. En de laatste tip is: Zet het boek Scheidingklets op je verlanglijstje!

Nieuw: Scheidingklets
Nu verkrijgbaar >>
14,95