Gezinnig bondgenoot Ouderwijzer

Op 30 september bezocht ik (Rianne) het congres ‘Aandacht voor Ouderschap’ in het Fata Morgana-paleis in de Efteling. Leuke plek! En een mooi programma, georganiseerd door Ouderwijzer: een community van bondgenoten die wil investeren in aandachtvol ouderschap.

Het congres werd geopend met een filmpje dat de visie van Ouderwijzer onderstreept. In Nederland wordt ouderschap en het opvoeden gezien als iets vanzelfsprekends. Hierdoor bereiden ouders zich nauwelijks voor op misschien wel de belangrijkste taak in hun leven. Echt samen stilstaan bij vragen en twijfels over het ouderschap, dat zijn wij niet gewend en vinden we moeilijk. Ouderwijzer wil een stimulerende rol spelen voor ouders om onze onzekerheden te kunnen en durven bespreken. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om te praten over het ouderschap. Dat helpt ouders en het helpt om je kind de aandacht te geven die het nodig heeft in zijn ontwikkeling.

In de zaal allemaal mensen die zich – op verschillende niveaus van de preventie piramide – inzetten om opvoeders en kinderen te ondersteunen. Sociaal pedagoog Merel Steinweg en hoogleraar pedagogiek Micha de Winter bespraken de veranderingen van de context waarin we onze kinderen opvoeden. Paula Speetjens, adviseur en onderzoeker van het Nederlands Jeugdinstituut, deelde de nieuwste inzichten over welke factoren een rol spelen bij ouderlijk welbevinden. Veranderkundige Shirine Moerkerken stond stil bij de vraag wat er moet gebeuren als we in Nederland een mindchange over ouderschap willen realiseren. Van groot belang is eren van conflicten (conflict-eren): je leert meer door in gesprek te gaan met mensen die een andere mening hebben. Tot slot gingen Igor Ivakic (directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Mirjan Elbersen (teammanager Strategie & beleid bij Gemeente Geldrop-Mierlo) en Renate van Dorst (van Ouderwijzer) in gesprek over de lokale aanpak van de mindchange.

Op de site van Ouderwijzer vind je een handvol verhalen op het Verhalenplein en evidence based opvoedinformatie op vraag en leeftijd in de Oudergids. De content wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid. Ook worden er fysieke bijeenkomsten georganiseerd waar ouders, die zich in eenzelfde opvoedfase bevinden, elkaar kunnen treffen. Vooralsnog alleen interessant voor ouders uit Geldrop-Mierlo, omdat daar het lokale programma al draait. Nadat je een profiel hebt aangemaakt kan je zien waar de bijeenkomsten zijn. Komend jaar is het streven om deze bijeenkomsten landelijk aan te bieden.

Bij Gezinnig geloven wij in de kracht van laagdrempelige ondersteuning voor ouders. Met onze praktische en vrolijke ‘opvoedhulp’ in de vorm van kletsboeken en planningtools dragen wij al meer dan tien jaar ons steentje bij. Waarbij geldt: je hoeft geen probleem te hebben om wel baat te hebben van onze producten. Wij ondersteunen de missie van Ouderwijzer om een mindchange te realiseren rond ouderschap (het normaliseren van vragen en onzekerheden die iedere ouder ervaart) en daarom hebben we ons als bondgenoot aangesloten.